AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

A Consellería de Educación convoca axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.
Requisitos:
Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16.
Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €.

Contía das axudas: 50 € por alumno/a

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de novembro de 2015.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED330F
Máis información no DOG do 10 de novembro de 2015 e en www.edu.xunta.es

BOLSAS NO PARLAMENTO DE GALICIA

O Parlamento de Galicia convoca as seguintes bolsas:
3 bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.
1 bolsa de formación en comunicación institucional.
2 bolsas de formación en publicacións.
1 bolsa de formación en informática.
1 bolsa de formación en xestión parlamentaria
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de novembro de 2015.
Máis información no DOG do 9 de novembro de 2015 e en http://www.parlamento.gal/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90548.pdf


BOLSAS DA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

A Fundación Galicia Europa (FGE) convoca 6 bolsas de formación en asuntos europeos, co obxectivo de achegar a realidade europea á sociedade galega e de mellorar a empregabilidade dos mozos da comunidade. Nesta liña, cinco titulado/as universitario/as e un/a técnico de Formación Profesional realizarán estadías de xaneiro a decembro de 2016 nas oficinas da FGE en Santiago de Compostela e Bruxelas

As bolsas terán unha duración de 11 meses. As prácticas comezarán o 18 de xaneiro de 2016 e rematarán o 16 de decembro de 2016.
O prazo para a presentación de solicitudes e a documentación remata o día  20 de novembro de 2015.

Máis información:
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/tipo2_ver.asp?idSeccion=8&idTema=255&idNoticia=2407


http://xuventude.xunta.es/2015111217269/bolsas-da-fundacion-galicia-europa.html

SÁBADOS DIVERTIDOS

Cada sábado farase unha actividade diferente. Os nenos e nenas poderán asistir os días que queiran. É necesario inscribirse para unha mellor organización das distintas sesións.

BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2015

Hoxe saen publicadas no BOP as BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2015, para todas as asociacións que desenvolvan as súas actividades no termo municipal de Cuntis e estean inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
PRAZO: Ata o 16 de novembro de 2015

CURSO IDIOMAS

A partires do vindeiro xoves día 12 de Novembro e ata o 23 de xuño (curso escolar) (33 horas), os xoves de 16:00 a 17:00 horas,  poderase seguir por videoconferencia a actividade Aula de Idiomas: inglés, que impartirán dende a aula CeMIT de Ortigueira e que retransmitiremos, entre outras aulas CeMIT, dende a aula de Cuntis para todas as persoas interesadas.

Esta actividade gratuita será totalmente oral, para empezar a comunicarse no idioma dende o primeiro día, todo falado dende o primeiro momento e cun nivel básico, para persoas maiores de idade sen ou apenas coñecemento ningún deste idioma.

As persoas interesadas en acudir á aula CeMIT de Cuntis poden inscribirse na propia aula ou dende a seguinte ligazón:
https://cemit.xunta.es/gl/actividade/15386

DOCENTE REPOSTERÍA PARA A ESTRADA

Dende AureaCultura fannos chegar o seguinte:

Precisase Docente.

Para impartir curso de REPOSTERÍA de 30 horas nunha asociación de A ESTRADA.

CONDICIÓNS: contrato laboral con alta na SS ou RETA

REQUISITOS: Experiencia na impartición da materia.


Interesados enviar CV a  info@aureacultura.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  ou chamar ao 692587848

EMPREGO

Prazas de Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museos
O Ministerio de Educación e Cultura convoca 21 prazas da Escala de Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Organismos.
Os aspirantes deberán estar en posesión do título de Bacharelato ou Técnico.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de outubro de 2015.
Máis información no BOE do 10 de outubro de 2015.utónomos do Ministerio de Cultura.

Xuíz de paz titular de Cerdedo
O Concello do Cerdedo fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento
da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación,
nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de outubro de 2015.
Máis información no BOP de Pontevedra do 14 de outubro de 2015 e no OMIX de Cerdedo, teléfono 986 753 185.

Empregados/as de fogar (internos)
- Localidade: Vigo (Pontevedra)
- Nº oferta: 12/2015/11390
- Data: 16/10/2015
- Requisitos: necesítanse empregados/as de fogar (internos).
Máis información no 012 e en http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/

AXUDA PARA OBTER O PERMISO DE CONDUCIÓN


A Fundación Mapfre convoca 240 axudas de 500 € cada unha para mozas e mozos de entre 18 e 29 anos para a
obtención do permiso de condución.
Requisitos:
Outorgaranse a mozos pertencentes a familias de escasos recursos, polo que os ingresos anuais da unidade familiar,
calcularanse en base á seguinte fórmula:
dividirase o número total de ingresos anuais da unidade familiar entre o número de membros da mesma e o resultado debe ser
menor a 14.826 € por persoa/ano. Para o cálculo da renda familiar para estas bolsas, son membros computables da familia o pai
e a nai ou titor, no seu caso, o solicitante, os irmáns solteiros menores de 25 anos e que convivan no mesmo domicilio familiar ou
os de maior idade, cando se trate de persoas con discapacidade.
Estar en situación de desemprego, polo menos, desde o 1 de xaneiro de 2015 ata o momento da solicitude.
Vivir no domicilio familiar.

Para solicitar as axudas hai que superar un test de seguridade vial e encher un formulario na web www.fundacionmapfre.org

SEMINARIO SEGURIDADE EN LINUX

O vindeiro día 10 de novembro de 16:30 a 20:30 horas, terá lugar por videoconferencia dende a aula CeMIT do Concello de Cuntis un seminario sobre seguridade en Linux aplicada a securización de servizos de uso cotián.

Máis información na seguinte ligazón:  https://cemit.xunta.es/node/6385


As persoas interesadas poderán inscribirse dende a seguinte ligazón: https://cemit.xunta.es/gl/actividade/15226 

DÍA DA RESTAURACIÓN DA MEMORIA LINGÜÍSTICA DE GALICIA


SEMINARIO PARA O DESENVOLVEMENTO DO TALENTO EMPRENDEDOR

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia pon en marcha un seminario  que ten por finalidade axudar aos mozos e mozas a desenvolver o seu talento en relación coa búsqueda de emprego.
O seminario que se realizará nas cidades de Ourense e Vigo está enmarcado dentro do proxecto Emprende, aprobado ao abeiro do Programa da cooperación transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal 2007-2013 (POCTEP), que ten por obxectivo principal fomentar a creación de empresas, de emprego e autoemprego para a mocidade.
A finalidade é fomentar o espírito emprendedor na mocidade, fortalecer a capacidade de convición para desenvolver as fortalezas, a capacidade e actitudes que permitan afianzar aos participantes as súas ideas para o futuro que desexan.
A temática do seminario abordará :
·        Concepto e talento emprendedor, capacidades, compromiso e acción
·        Competencias persoais e sociais
·        Diagnóstico do perfil persoal e plan de acción.
Persoas destinatarias: mozos e mozas con idades comprendidas entre os 18 e 35 anos.
Número máximo de participantes: 15
Número de participantes mínimo para que se realice o seminario: 5
Lugares, datas e horario:
        Ourense: día 10 de setembro de  16,30 a 20.30 horas, Espazo Xove (R/Celso Emilio Ferreiro, 27)
        Vigo: día 11 de setembro de 10  a 14 horas, na Casa do Deporte (R/ Fotógrafo Luis Ksado, 17)
Inscricións: ata dous días antes da data de celebración de cada xornada.
As persoas participantes serán seleccionados por orden de inscrición e recibirán un correo de confirmación no suposto de ser seleccionado para participar.
Para mais información: galeuropa@xunta.es Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo
Teléfono  981 544 645 

BOLSAS PARA CURSAR ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS


O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos:
Primeiro e segundo cursos de Bacharelato
Formación Profesional de grao medio e de grao superior
Ensinanzas artísticas profesionais
Ensinanzas deportivas
Ensinanzas artísticas superiores
Estudos relixiosos superiores
Estudos militares superiores
Estudos de idiomas en Escolas Oficiais
Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior.
Formación Profesional básica.
Ensinanzas universitarias.

As bolsas incluirán algunha ou algunhas das seguintes contías.
1. Contías fixas. Serán as seguintes:
a) Bolsa de matrícula.
b) Contía fixa ligada á renda do estudante.
c) Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar.
d) Bolsa básica.
2. Contía variable. A bolsa poderá incluír, así mesmo, unha contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar.
Os prazos para presentar a solicitude estarán abertos ata:
A) O 15 de outubro de 2015, inclusive, para os estudantes universitarios.
B) O 30 de setembro de 2015, inclusive, para os estudantes non universitarios.
A solicitude de bolsa farase a través da páxina web www.mecd.gob.es mediante formulario online, picando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte superior desta páxina
Máis información en www.educacion.es e no BOE do 6 de agosto de 2015

OBRADOIRO DE EMPREGO

Comunicamos que dito obradoiro non é ata os 24 anos se non que se ampliou ata os 30 anos. Os interesados e interesadas que pasen a inscribirse na Oficina de Emprego.

OBRADOIRO DE EMPREGO


Para mozas e mozos que teñan entre 18 e 24 anos ou menores de 30 con discapacidade. 
Proximamente poñerase en marcha este Obradoiro de Emprego Xuvenil Ulla-Umia no que participan os concellos de Cuntis, Moraña e Valga. Os interesados e interesadas que pasen a inscribirse na Oficina de Emprego.
Programa de promoción das cooperativas xuvenís
A Consellería de Traballo convoca subvencións para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do cooperativismo.
Programas:
Programa de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procedemento TR802G).
Programa de fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J).
Programa de impulso de proxectos empresariais cooperativos e asistencia técnica (procedemento TR807D).
Programa de promoción das cooperativas xuvenís (procedemento TR807E).
Beneficiarias:
As cooperativas xuvenís de nova creación formadas maioritariamente por persoas socias traballadoras ou de traballo que teñan entre 16 e 29 anos de idade poderán acollerse ás subvencións para o financiamento de custos previstos neste programa por unha soa vez.
Para os efectos deste programa, consideraranse como cooperativa de nova creación aquelas que non superen os dous anos de actividade, contados ininterrompidamente desde a data de alta no imposto de actividades económicas ou, de ser o caso, da alta no censo de persoas obrigadas tributarias do Ministerio de Economía e Facenda, ata a finalización do prazo de presentación de solicitudes.
Obxecto e contía das subvencións

O importe máximo desta subvención será de 15.000 € por cooperativa beneficiaria.
As solicitudes poden presentarse por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es co código TR807E.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de agosto de 2015.
Máis información no DOG do 16 de xullo de 2015 e en http://traballo.xunta.es/
Certame Nacional de Mozos Emprendedores

O Injuve convoca o Certame Nacional de Mozos Emprendedores, cuxa finalidade é apoiar mozos que lideran proxectos innovadores e viables, de empresas xa constituídas, cunha antigüidade máxima de tres anos e mínima dun na data límite da presentación das solicitudes de cada convocatoria, con independencia do sector no que se promovan. Para iso, aos dez primeiros seleccionados seralles concedida unha axuda económica que lles facilite a consolidación do proxecto de empresa promovido por cada un deles.
Entenderase por empresa os traballadores autónomos, as empresas familiares, as sociedades colectivas e as asociacións que exerzan regularmente unha actividade económica,
O Injuve apoiará os proxectos seleccionados con 25.000 € cada un, e en total apoiaranse 10 proxectos distintos.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 12 de agosto de 2015.
Máis información no BOE do 18 de xullo de 2015 e en www.injuve.es