BASES "II CERTAME DE PINTURA RÁPIDA AO AIRE LIBRE 2015"

 1. As presentes bases teñen por obxecto regular a participación no II Certame de Pintura ao aire libre “CUNTIS 2015”, que terá lugar o día 17 de maio de 2015 no Concello de Cuntis.
 2. Poderán participar no concurso calquera persoa maior de idade que o desexe. O dereito de inscrición será gratuíto.
 3. Para participar deberase cubrir unha folla de inscrición que se pode entregar das seguintes maneiras:
-A través dos correos elctrónicos: cultura@cuntis.es / omix@cuntis.es
-Por fax ao número 986532267
-Persoalmente na O.M.I.X., sita no Centro Sociocultural e Xuvenil José Raído “Patelas”, rúa Xohán Xesús
 González, nº 10  36670 Cuntis
-Cubrila no mesmo día do certame entre as 10:00 e as 11:30 horas.
 1. O estilo e a técnica é libre. A temática: calquera lugar do casco urbano de Cuntis.
 2. Cada participante presentará unha soa obra. O soporte será sobre estrutura ríxida, fondo branco, sen texturas, nin outras aplicacións previas. As dimensións non serán superiores a 110 cm. nin inferiores a 50 cm. por calquera dos seus lados. Non se permitirá o uso de fotografías, ordenadores, cámaras, medios ou materiais fotográficos.
 3. O material necesario para desenvolver a actividade será por conta do participante, incluíndo obrigatoriamente o cabalete para a exposición.
 4. O horario de selado dos lenzos será desde as 10:00 ata as 11:30 horas na Casa de Cultura “Roberto Blanco Torres”. Poderán selarse dous soportes pero só se entegará un para o concurso. Co selado dos lenzos entregarase un avituallamento a cada participante.
 5. A Organización facilitará aos participantes rueiro do Concello de Cuntis para que comuniquen a ubicación na que se encontran realizando a súa obra para poder visitalos en calquera momento e comprobar a evolución da mesma. Así mesmo, ésta deberá realizarse IN SITU. Non se admitirán traballos pintados mediante foto.
As obras participantes serán entregadas ese mesmo día ao xurado na Casa de Cultura ás 18:00 horas sen marca, sinal nin sinatura, agás as que a Organización utilizará para o seu control.
 1. As obras expoñeranse na praza das Árbores de 18:00 a 19:30 horas para a valoración do xurado.
A partir das 18:00 horas as obras poderán ser visitadas polo público e deberán ter en lugar visible os seguintes datos:   -Nome completo do autor.
            -Enderezo, código postal e localidade.
            -Número de teléfono.
            -Nº de control.
Ao remate do Concerto que se realizará na praza do Ferrol ás 19:00 horas emitirase o fallo do xurado e entregaranse os premios. Coñecidas as obras premiadas, os autores firmarán as mesmas en presenza dun membro da Organización.
            Ás 20:00 horas darase por rematado o Certame.
 1. As obras non premiadas serán retiradas polos seus propietarios/as aportando o DNI ou documento acreditativo que identifique a identidade do autor e poderán ser vendidas ou subastadas no recinto unha vez rematada a entrega de premios. A comisión organizadora poñerá o máximo coidado no desenvolvemento e conservación das obras pero non se responsabiliza dos danos que poideran sufrir por causas alleas, así como tampouco se responsabiliza dos danos que poideran sufrir os/as participantes ou causar estos.
As obras premiadas pasarán a ser propiedade da Organización ou dos seus patrocinadores e resérvase o dereito de reprodución.
Os/as participantes aceptan ser fotografiados, filmados e ceden os dereitos de imaxe á Organización para posibles arquivos ou reproducións en medios de prensa.
 1. O xurado darase a coñecer o día do Certame.
 2. Establécense os seguintes premios:
CATEGORÍA DE PREMIOS:
      -Primeiro premio: 1.000,00 € doado polo Concello de Cuntis
      -Segundo premio: 700,00 € doado por Termas de Cuntis
      -Terceiro premio:  400,00 € doado por Espectáculos Nando
      ACCÉSITS doados por Termas de Cuntis:
-          Primeiro accésit: 2 pases para o Acquaform
-          Segundo accésit: 2 pases para o Acquaform
Os premios están suxeitos á lexislación vixente e serán aboados o día do certame, unha vez rematado o mesmo.
 1. A Organización resérvase o dereito de facer modificacións ao tomar iniciativas non reguladas nas bases, sempre que contribúan ao mellor desenvolvemento do certame. Calquera dúbida, aclaración ou reclamación presentarase á comisión organizadora.
 2. O certame poderá suspenderse por causas de forza maior ou por falta de asistencia mínima ao evento, previo aviso aos inscritos ata o momento.
 3. Os premios poderán quedar desertos se se considera que a calidade das obras non reúne a calidade esperada.
 4. O feito de participar neste certame supón por parte dos autores a conformidade absoluta das bases e a absoluta conformidade co fallo do xurado.

Máis información sobre o certame: O.M.I.X. tel.: 986 533600 / omix@cuntis.es / www.facebook.com/omixc  / www.turismodecuntis.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.