Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2015
Benestar convoca campamentos de verán para persoas con discapacidade.
Permiten gozar, durante 10 días, dunha estadía socializadora e de convivencia, nun espazo lúdico, humano, integrador, formativo e seguro; mediante o desenvolvemento de actividades que este ano estarán dirixidas especialmente ao fomento de habilidades sociais, ao contacto coa terra, ao coñecemento da propia cultura e á educación para a saúde.
Persoas destinatarias
As que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos e presenten calquera tipo de limitación e / ou necesidade especial
Prezo: 125 €
Ese importe pódese reducir nun 50% se a persoa ten o título de familia numerosa e nun 25 % se ten o carné xove.
Modelo de solicitude e de informe médico:
A solicitude e o informe médico formalizarase nos impresos oficiais e terán que estar asinadas polos pais/nais ou titores das persoas con discapacidade e polo persoal médico,
segundo corresponda.
Estes impresos están a disposición das persoas interesadas na páxina web: http://benestar.xunta.es/web/portal/campamentos-veran-
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xuño incluído.
Máis información no teléfono social 900 333 666 e en http://benestar.xunta.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.